11.12.13

TÜRKİYE NIN EGİTİM DURUMU ...

EVDE ZORLA TUTULAN YÜZDE ELLI VE TÜRKİYE NIN EGİTİM DURUMU ...


Aşağıda Türkiye istatistik Kurumu tarafından yayınlanan bilgileri esas alarak ve Türkiye nüfusunu 75.000.000 kişi kabul ederek yapılan hesaplamaya göre; 


Okuma yazma bilmiyen kişi sayısı : 9.625.000 kişi 
İlk okulu bitirememiş kişi sayısı :17.820.000 kişi 
İlk okul mezunu kişi sayısı : 24.000.000 kişi
Zorunlu olan ilk öğretim mezunu : 10.200.000 kişi
---------------------------
Toplamı : 61.645.000 kişi çıkıyor...(1-6 yaş arasındak çocuk gurubunun bu ilk 9 625 000 kişi içinde olduğu varsayılmaktadır.)


Toplam 75 Milyon nüfusun 61,5 Milyonu Yani toplumun % 82’si son derece yetersiz eğitim seviyesinde ...

Sadece 13,5 Milyon ki o da toplam nüfusun % 18’i ediyor orta, lise ve üst eğitim düzeyindedir...

"" İşte Gezi parkında ve sokakta olanların tamamı bu % 18’in içindedir...""

Bizi kim mi yönetiyor?

% 82’si cahil denebilecek düzeydeki halkın belirlediği iktidarlar...

Bu % 18’in tamamı profesör/doktor olsa, seçim sonucu yine değişmeyecek ve % 82 lik cahil sayılabilecek kesime hitap edebilen, dini siyasi amaçla kullanan partiler bizi yönetmeye devam edecek...

Kalitesiz çoğulcu demokratik sistem.


75-61,5= 13,5 Milyon Orta, Lise ve yüksek tahsilli
24 Milyon sadece ilkokul mezunu
Ve 27 Milyon cahille bu cumhuriyet ve sözde demokrasi yine de iyi dayanıyor...


Evde zorla tutulan % 50’nin 37,5 milyon kişi bunun da 4,5 milyonunun çocuk olduğu düşünülürse evde zorla tutulan 33 Milyon kişinin hangi eğitim düzeyinde olduğunu çok kolayca görebilirsiniz...


Yani bu % 82’nin(61,5 milyon) en az %30’u (18 milyon kişi daha) bizler seviyesine gelmedikçe bu ülkede ümit yok...

Nüfus artış oranları ve bu % 82 oranının da kalitesiz nüfus artışına paralel olarak giderek artacağı dikkate alındığında, sonuç nafile…


2011 Genel Seçimde,
50 milyon 189 bin 930 seçmen, 85 seçim çevresinde 199 bin 207 sandıkta oy kullanabilecek iken 43 milyon kişi oy kullanmış...

7 Milyon seçmen sandığa gitmemiş...

Sandığa gitmeyenler, AKP dışında partilere oy verecek seçmenler...

AKP 21,5 milyon oy almış...

Toplam seçmen sayısına oranı % 43. Muhalefet % 57. Bu rakamlar biraz ümit verir gibi görünse de, 2002’den beri yapılan seçimler ve oy artış oranları dikkate alındığında ve yukarıdaki eğitim durumuna bakıldığında gelecekten umutlu olunabilecek bir durum göze çarpmamaktadır...

............

BU ORANLAR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR.

İlkokul mezunu % 32
Okuma-yazma bilip okul mezunu olmayan % 23.76
Ortaokul mezunu % 4.82
Zorunlu olan ilköğretim mezunu 13.6
Lise mezunu % 18.1
Yüksekokul ya da fakülte mezunu % 7.55

Yüksek lisans yapmış olanlar % 0.49

Doktora düzeyinde olanlar % 0.13

Tüik’in 2009 verilerine göre Ülke genelinde 9 624 250 kişi okuma yazma bilmiyor...

Okur yazar olmayan nüfusun 7 milyon 730 bin 553'ünü ise kadınlar oluşturuyor...

Nüfus sayımı kayıtlarından anlaşıldığı gibi, eğitim durumuna göre Türkiye’de en çok ilkokul mezunu bulunuyor...

Başka bir kaynakta'da Eğitim ortalamasının
ilkokul 4 olduğu belirtilmiş...(Sayılamayan kişiler hariç)

..........

P l a t o n d e m i ş k i...

''Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir...

Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır.
Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir.

Halk övülmeyi sever.
Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler.
Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.

Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur...

Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar.''

Hiç yorum yok: